apps

Všechno psáno v čistém JavaScriptu bez použití cizích knihoven
pexeso
jednoduché pexeso
GameOfLife
Celulární automat
s možností nastavení vlastních pravidel
counter
prostě počítá kliknutí (či stisknutí některých kláves)
J, PgUp, ↑, ←, space => inkrementace
K, PgDn, ↓, →, shift+space => dekrementace
R, esc => restart
tetris
Tetris inspirovaný http://xkcd.com/888/ napiš heaven při hře
sup
klasická šoupací hra s možností použití vlastního obrázku, stačí přetáhnout na hrací plochu
lom
fyzikální pomůcka znázornující lom světla
snake
inspirováno nokií
time
prostě hodiny
mdtime draw
jednoduché malování
stop
jednoduché stopky, aktivuje se uvolněním mezerníku (pro potřeby měření při skládání rubikovky) s možností měření mezičasu
monochroman
Grafický editor pro převod obrázků do černých a bílých bodů. Implementuje rozličné "dithering" algoritmy.